Kultūras Krustpunkti
Zinātnisko rakstu krājums

Kultūras Krustpunkti ir Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra (LKA ZPC) izdots zinātnisko rakstu krājums. Tā  mērķis ir attīstīt un paplašināt kultūras, mākslas un radošuma izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, akcentējot disciplinārās daudzveidības potenciālu un starpdisciplinaritāti. Izdevuma uzmanības centrā ir kultūras, mākslas un radošo procesu mijiedarbe un sinerģija ar citām tautsaimniecības, politikas un sociālas dzīves jomām, tas vērsts uz aktuālākajiem problēmu un diskusiju punktiem kultūras un mākslas zinātnēs. Izdevums ir atvērts etnoloģijas, kultūras teorijas, semiotikas, kultūras antropoloģijas, muzeoloģijas, kultūras mantojuma, kultūras menedžmenta, kultūras un mākslas socioloģijas, kultūras ekonomikas (tai skaitā radošo industriju), kultūrpolitikas, audiovizuālās mākslas, skatuves mākslas, literatūras teorijas, muzikoloģijas, tiesību zinātnes, valodas zinātnes un citu kultūras un mākslas zinātņu nozaru pētījumiem.


Kultūras Krustpunkti, 14.izdevums (2019)

Ievads

CONTENT

INTRODUCTION

Prof., Dr.art. Inga Pērkone Redoviča, Bc.art. Dārta Ceriņa

Raksti

Centenary of Latvia Through the Eyes of a Child

Dr.art. Dita Rietuma

ALTERNATE HISTORIES AS GATEWAYS TO THE FUTURE

PhD Anneli Saro

THEATRE AS COUNTER-HISTORY IN ESTONIA: THE CASE OF “BB AT NIGHT”

PhD Hedi-Liis Toome

LUMINOUS AMBUSH: SEIZING THE HISTORICAL EXPERIENCE OF CATASTROPHE THROUGH FILM

PhD William Guynn

ANSIS EPNERS’ FILM “ALIVE”: FROM DOCUMENTARY TO FICTION

Mag. art. Zane Balčus

CINEMATIC SHIFT FROM THE FRONT TO THE BACKGROUND. LANDSCAPE IN A POST WORD ERA

Audrius Stonys

DOCUMENTARY DISCOURSE: COGNITIVE AND PHENOMENOLOGICAL REFLECTIONS ON MATTERS OF REMEMBERING AND AUDIO-VISUAL MEMORY

PhD Jarmo Valkola

SCREENING SPACE IN FILM ADAPTATIONS OF ESTONIAN HISTORICAL FICTION: “THE LAST RELIC” (1969) AND “BETWEEN THREE PLAGUES” (1970)

PhD Eva Näripea

TAKING THE ACTORS SERIOUSLY: MICHIEL VANDEVELDE’S “PARADISE NOW (1968–2018)”

Joe Kelleher

TRUE DRAMATURGY VS. FICTIONAL AUTOBIOGRAPHY

Matīss Gricmanis

“BAŅUTA”, THE FIRST OPERA IN LATVIAN AND ITS LIBRETTO AS A HISTORICAL NARRATIVE IN THE CONTEXT OF STAGING HISTORY

Dr. art. Jānis Kudiņš

MICHAEL CHEKHOV, SPIRITUALITY AND SOVIET THEATRE

PhD Liisa Byckling

ISSN: 2500-9974