Kultūras Krustpunkti
Zinātnisko rakstu krājums

Kultūras Krustpunkti ir Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra (LKA ZPC) izdots zinātnisko rakstu krājums. Tā  mērķis ir attīstīt un paplašināt kultūras, mākslas un radošuma izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, akcentējot disciplinārās daudzveidības potenciālu un starpdisciplinaritāti. Izdevuma uzmanības centrā ir kultūras, mākslas un radošo procesu mijiedarbe un sinerģija ar citām tautsaimniecības, politikas un sociālas dzīves jomām, tas vērsts uz aktuālākajiem problēmu un diskusiju punktiem kultūras un mākslas zinātnēs. Izdevums ir atvērts etnoloģijas, kultūras teorijas, semiotikas, kultūras antropoloģijas, muzeoloģijas, kultūras mantojuma, kultūras menedžmenta, kultūras un mākslas socioloģijas, kultūras ekonomikas (tai skaitā radošo industriju), kultūrpolitikas, audiovizuālās mākslas, skatuves mākslas, literatūras teorijas, muzikoloģijas, tiesību zinātnes, valodas zinātnes un citu kultūras un mākslas zinātņu nozaru pētījumiem.


Kultūras Krustpunkti, 11.izdevums (2017)

Ievads

CONTENT

INTRODUCTION

Prof., Dr.sc.soc. Anda Laķe

Raksti

GLOBAL RELATIONSHIP MANAGEMENT IN A DIGITAL WORLD

Prof.Dr. D. Georg Adlmaier-Herbst

AWARENESS RAISING AND PROTECTION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

Mg.sc.soc., LL.B Andris Kairišs

THE CLASH OF OPINIONS REGARDING INNOVATION IN A TRADITION: THE CASE OF THE REPERTOIRE OF LATVIAN NATIONWIDE SONG AND DANCE CELEBRATION

Mg.art. Agnese Treimane

IS EVERY PATH THE RIGHT PATH? A SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE AXIOLOGICAL CHOICES IN MR NOBODY (2009)

MA Mathieu Bokestael

MUSEUM AS AN OBJECT OF CHANGE

Mg.art. Ieva Andžāne

THE DEVELOPMENT OF ARCHAEOLOGICAL THOUGHT IN LATVIA DURING THE CONSTRUCTION OF THE RIVER DAUGAVA HYDROPOWER PLANTS

Mg.hist. Zenta Broka-Lāce

PERSONIFICATION AND EMBODIMENT IN “THE BOTTLE NECK” (FLASKENHALSEN) BY H. C. ANDERSEN AND ITS TRANSLATIONS INTO ENGLISH, LATVIAN AND RUSSIAN

Mg.art. Ēriks Bormanis

USE OF ABUSE: THEMATIZATION OF VICTIMS AND PERPETRATORS IN THE CONTEXT OF THE HISTORICAL MASTER NARRATIVE OF LATVIA

Mg.art. Liena Galeja,

DO CULTURAL TOURISTS GOING TO REGIONAL CONCERT HALLS BENEFIT LOCAL ECONOMIES? A COMPARATIVE INDUCED IMPACT ANALYSIS IN LATVIA

Bc.sc. Laura Bukbārde

CULTURAL POLICY OF UNDEMOCRATIC COUNTRIES NOWADAYS: RELATIONSHIP BETWEEN STATE AND PRIVATE SECTORS

Mg.hist., Mg.art. Ojārs Stepens

ISSN: 2500-9974