Rakstu iesniegšana

Marts 2019

Aicinām iesniegt rakstus Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra (LKA ZPC) zinātnisko rakstu krājumiem Culture Crossroads!

Culture Crossroads ir starptautisks zinātnisko rakstu krājums, kas drukātā formā ticis publicēts kopš 2004.gada, bet kopš 2016.gada tiek izdots tikai elektroniskā formātā.

Tā kā rakstu krājums Culture Crossroads paredzēts starptautiskajai mērķauditorijai, tajā tiek iekļauti raksti angļu valodā. Pirms raksta iesniegšanas šim krājumam pārbaudiet, vai:

·         raksts ir saistošs starptautiskajai auditorijai;

·         raksts ir labā un saprotamā angļu valodā;

·         raksts atbilst starptautiski citējamās datu bāzēs iekļauto izdevumu specifiskajiem zinātniskajiem kritērijiem.

NB! Tā kā krājums Culture Crossroads tiek gatavots iekļaušanai starptautiski citējamās datu bāzēs, krājumā publicētajiem rakstiem jāatbilst šajās datu bāzēs iekļautajiem izdevumiem izvirzītajām prasībām. Viens no būtiskākajiem kritērijiem - globāli aktuāls temats. Ja iesniegtais raksts šim kritērijam neatbilst, redkolēģija saglabā tiesības piedāvāt autoram iespēju rakstu publicēt krājumā Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi, kas orientēts uz lokālu problēmu izpēti.  

Rakstiem jābūt noformētiem atbilstoši norādījumiem (latviešu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem angļu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem?lang=en ). Recenzenti tiks piesaistīti tikai tādā gadījumā, ja raksti būs noformēti atbilstoši prasībām.

 

Aicinām rakstus iesniegt līdz 2019.gada 31.maijam, sūtot uz e-pastu kulturaskrustpunkti@lka.edu.lv 

 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā rakstiet ance.kristala@lka.edu.lv