Rakstu iesniegšana

Aicinām pieteikt rakstus Culture Crossroads speciālizdevumam par mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekmi

Aicinām iesniegt rakstus Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra zinātnisko rakstu krājuma Culture Crossroads speciālizdevumam par mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekmi. 

Speciālizdevuma mērķis ir analizēt un izgaismot mākslas un kultūras izglītības daudzveidīgos devumus un lomas indivīda, kopienas un nacionālā līmenī.

Plašāka informācija par gaidāmo izdevumu un rakstu pieteikšanu atrodama angļu valodā šeit. Rakstus gaidām līdz 2020. gada 15. septembrim.