Culture Crossroads, vol.1 (2004)

Editorial

CONTENT

INTRODUCTION

Articles

GARLIEB HELWIG MERKEL: THE NATIONAL MOVEMENT IN LATVIA IN THE NINETHEEN CENTURY - NATIONAL HEROES AND RITUALS

Deniss Hanovs

TELPISKĀ IDENTITĀTE LATVIJAS SABIEDRĪBAS PRIEKŠSTATOS GLOBALIZĀCIJAS KONTEKSTĀ

Pēteris Laķis

ĀKSTA TĒLS KĀ KOMISKĀS PASAULES IZJŪTAS SIMBOLS VILJAMA ŠEKSPĪRA DRAMATURĢIJĀ

Evita Mamaja

ON LANGUAGE TEACHING AND LANGUAGE LERNERS

Kjell Rindar

INTELEKTUĀLIS UN SABIEDRĪBA

Inese Sviestiņa

TELPA RAIŅA DRAMATURĢIJĀ: "DIEVS UN VELNS" UN "SPĒLĒJU, DANCOJU"

Zane Šiliņa

REFORMĀTU TRADĪCIJA LATVIJAS TERITORIJĀ 20.GADSIMTĀ

Valdis Tēraudkalns

GLOBALIZĀCIJA UN KULTŪRA VĒSTURISKĀ RETROSPEKCIJĀ

Harijs Tumans

LATGALEI ZUDUŠIE PILSKALNI

Juris Urtāns

ISSN: 1691-3019