Culture Crossroads, vol.4 (2008)

Editorial

SATURS

IEVADS

Juris Urtāns

Articles

LĀČPLĒSIS KĀ PĀREJAS LAIKA VARONIS

Sigma Ankrava

THE DEVELOPMENT OF LITHUANIAN ETHNIC STAGE DANCES AND MASS PERFORMANCES

Giedre Barkauskaite

JESUIT HISTORIOGRAPHY IN EARLY MODERN EUROPE

Moreno Bonda

LATVIJAS ARHEOGRĀFIJA UN RAKSTĪTO VĒSTURES AVOTU SAGLABĀŠANAS UN POPULARIZĒŠANAS PROBLĒMAS

Aleksandrs Ivanovs

KRUSTS UN TĀ SIMBOLIKA LATVIJAS TERITORIJĀ: STARPDISCIPLINĀRIE ASPEKTI

Otto Ķenga

NEKROELEMENTU IZMANTOJUMS TAUTAS DZIEDNIECĪBĀ UN KAITNIECĪBĀ

Indra Lucjanova

LATVIEŠU ŠĶIRŠANAS NO KRŪTS PARAŽAS PĒC ETNOLOĢIJAS, FOLKLORAS UN STRUKTURĀLĀS PSIHOLOĢIJAS DATIEM

Rūta Muktupāvela

MAŅU HIERARHIJA. SMARŽAS UN OŽA

Sandris Mūriņš

STARPDISCIPLINARITĀTE MŪZIKAS KULTŪRAS PĒTNIECĪBĀ

Ieva Pauloviča

SENĀ APĢĒRBA RAKSTUROJUMA MEKLĒJUMI LATVIEŠU FOLKLORAS TEKSTOS

Ieva Pīgozne-Brinkmane

PIEDERĪBA PIE DZĪVES VIETAS KĀ VIENS NO IDENTITĀTES ASPEKTIEM

Ritma Rungule

ALBUMS TERRA MARIANA - BALTIEŠU DĀVANA ROMAS PĀVESTAM 1888.G.: STARPDISCIPLINĀRS SKATĪJUMS

Henrihs Soms

SAKRĀLĀS TELPAS FENOMENOLOĢIJA - TIBETA TEOSOFU SKATĪJUMĀ

Anita Stašulāne

CITAS NEKURZEMES: RELIĢISKĀ DIMENSIJA FANTĀZIJAS ŽANRA LITERATŪRĀ

Bārbala Stroda

"THE MESSAGE OF PROTEST": ARTISTIC EXPRESSSIONS OF PUNK/HARDCORE SUBCULTURE IDEAS

Reda Šātuniene

SLAGŪNES CIBĒNU SENVIETAS. AIZMIRSTĀ MEKLĒJUMOS

Juris Urtāns

THE SYMBOL OF THE TREE OF LIFE RESULTING FROM THE INTERFACE OF EATERN AND WESTERN CULTURES

Elvyra Usačiovaite

KULTŪRAS KĀ ORIENTIERU SISTĒMAS KONCEPCIJA INTERKULTURĀLAJĀS STUDIJĀS

Daina Volkinšteine

THE CULTURAL ENVIRONMENT AND THE ECOCRITICAL POINT OF VIEW

Indre Žakevičiene

ISSN: 1691-3019