Kultūras Krustpunkti, 3. izdevums (2006)

Ievads

SATURS

IEVADS

Raksti

THE PLOTS OF BYELORUSSSIAN ARCHEO-FOLKLORE

Ludmila Duchic

THE FOLKLORE OF BYELORUSSIAN CULT STONES

Ludmila Duchic, Valeri Vinokurov, Alexandr Karabanov

PODNIECĪBA LATVIEŠU FOLKROLĀ

Baiba Dumpe

MAZĀS VĒRTĪBAS LAUKU KULTŪRVIDĒ - FOLKLORAS UN ARHEOLOĢIJAS VIENOTĀJAS

Lilija Jakubenoka

KOSMOLOĢISKIE PRIEKŠSTATI LATVIJAS KLINŠU RAKSTOS UN SPRĒSLĪCU ORNAMENTOS

Sandis Laime

ARHEOLOĢIJAS DATI JUMJA ATTĪSTĪBAS IZPĒTĒ LATVIEŠU MĪTISKAJOS PRIEKŠSTATOS

Valdis Rūsiņš

ARHEOLOĢISKA STUDIJA PAR AUGŠZEMES PILSKALNU APLOCES VIETVĀRDIEM

Juris Urtāns

LITHUANIAN ARCHEOLOGY AND FOLKLORE: TOWARDS COOPERATION

Vykintas Vaitkevičius

BALTU PASAULES MODEĻA ATSPOGUĻOJUMA IESPĒJAMĀS PARALĒLES FOLKLORĀ UN ARHEOLOĢISKAJĀ ORNAMENTĀ

Baiba Vaska

NARRATIONS ON DREAMS AND REAM INTERPRETATIONS: RESPONDENT AND TEXT RELATIONS

Asta Višinskaite

TEIKAS KĀ MANTAS VIETU IZPĒTES AVOTS

Ieva Vītola

FINDING AND ASKING THE RIGHT PEOPLE THE RIGHT QUESTIONS. ON THE USE OF ORAL TRADITION IN ARCHEOLOGY

Christer Westerdahl

THE CLOTHES OF FOLKLORE ENSEMBLES AND ETHNIC IDENTITY

Aušra Zabieliene

THE LEGENDS ABOUT PAGAN CULT MONUMENTS IN BELARUS AND ARCHEOLOGY

Eduard Zaikovsky

ISSN: 1691-3019