Culture Crossroads, vol.2 (2006)

Editorial

CONTENT

INTRODUCTION

Articles

APBEDĪJUMOS ATRASTIE SIEVIEŠU ROTASLIETU KOMPLEKTI - AVOTS KULTŪRAS SAKARU IZVEIDES PĒTNIECĪBĀ

Vita Bandere

KULTŪRAS DECENTRALIZĀCIJA KĀ LĒMUMU PIEŅEMŠANAS LĪMEŅU PĀRSTRUKTURĒŠANA

Ivars Bērziņš

MUTVĀRDU VĒSTURE MŪSDIENĀS: RODIJA DOILA MEMUĀRI "RORIJS UN ITA"

Tatjana Bicjutko

SIGRIJAS UNSETES PERCEPCIJA LATVIJĀ

Maija Burima

"JAUNAIS REĀLISMS" KĀ POSTMODERNISMA PROBLĒMA

Jeļena Celma

ATKĀRTOJUMA VEIDI, FUNKCIJAS UN SEMANTISKĀS ĪPATNĪBAS MĀRAS ĶIMELES TEĀTRĪ. A.STRINDBERGA "JŪLIJAS JAUNKUNDZE"

Valda Čakare

GENDER DISCOURSE AND CHANGES IN CULTURAL CODES

Yelena Doroshenko

KOMITEJA KULTŪRAS SAKARIEM AR TAUTIEŠIEM ĀRZEMĒS(1964-1991): FAKTI, MĪTI, INTERPRETĀCIJAS

Eva Eglāja-Kristsone

KĀDS SVEŠINIEKS NO KURZEMES, ZĪMĒŠANAS UN GLEZNOŠANAS MĪĻOTĀJS. STENDERI BRAUNŠVEIGAS-LĪNEBURGAS HERCOGISTĒ 1759. - 1766. GADĀ

Māra Grudule

GRANĀTĀBOLA SEMANTIKA O.VAILDA PASAKU KRĀJUMĀ "GRANĀTĀBOLU NAMIŅŠ" UN P. ROZĪŠA STĀSTU KRĀJUMĀ "GRANĀTU ZIEDI"

Ilze Kačāne

ANNAS BRIGADERES PUBLICISTIKA

Ieva Kalniņa

HUMOUR IN J.R.R. TOLKIEN'S "THE HOBBIT" IN THE CONTEXT OF ENGLISH AND LATVIAN CULTURE

Elīna Krasovska

KĀRĶU PAGASTA SVĒTVIETAS UN TO FOLKLORA

Sandis Laime

LATVIEŠU UN ZVIEDRU DAIĻLITERATŪRAS TULKOJUMI (1980-1993)

Ilona Ļaha

IMITATION IN THE POETIC TEXT

Anneli Mihkelev

PILGRIMAGE TO THE HILL OF CROSSES: LATVIAN CATHOLIC TRADITIONS

Alfonsas Motuzas

ARHEOLOĢISKĀS VIETAS KŪKU PAGASTA IEDZĪVOTĀJU PRIEKŠSTATOS

Liene Ozoliņa, Juris Urtāns, Ieva Vītola

TOTĒMISMS AUSTRĀLIEŠU TRADICIONĀLAJĀS KULTŪRĀS

Gatis Ozoliņš

PAGĀTNE KĀ NĀKOTNE: VECTICĪBNIEKU KULTŪRAS PIEREDZE

Nadežda Pazuhina

SKATS UZ SIEVIETI LATVIJAS KINO MĀKSLĀ

Inga Pērkone-Redoviča

"WIADOMOSCI BRUKOWE"(1816-1822) UN "DUNDURI" (1875-1878). ANONIMITĀTE 19. GADSIMTA POĻU UN LATVIEŠU SATĪRAS IZDEVUMOS

Justina Prosinovska

POETRY BY DANUTE PAŠKEVIČIŪTE AND ALE RŪTA: CROSSPOINTS BETWEEN ÉMIGRÉ WRITING AND THE LITERARY TRADITION

Irena Ragaišiene

SUBCULTURE AND POSTMODERNISM: REFLECTIONS OF GLOBAL IDEAS IN LOCAL COMMUNITIES

Egidija Ramanauskaite

NACIONĀLĀS IDENTITĀTES REFLEKSIJA LATVIEŠU KOMPONISTU MŪZIKĀ

Solveiga Selga-Timpere

HENRIKS IBSENS UN ANTONS AUSTRIŅŠ

Alīna Romanovska

THE NOTION OF 'MEMORY' IN THE WORKS OF TIMOTHY FINDLEY

Margarita Spirida

PERFORMING CULTURE: NEW STRATEGIES OF STAGING LITHUANIAN DRAMA

Jurgita Staniškyte

TEOSOFISKĀS TRADĪCIJAS KONTINUITĀTE RĒRIHU MĀCĪBĀ

Anita Stašulāne

LATVISKĀ STILA MĒBEĻU DIZAINS: TEORIJA UN PRAKSE (20. GADSIMTA 20. - 30. GADI)

Māris Stinkulis

TEIKSMAS PAR GREDZENIEM: ĢERMĀŅU UN SKANDINĀVU MITOLOĢIJAS MOTĪVI FANTĀZIJAS ŽANRA LITERATŪRĀ

Bārbala Stroda

MĀKSLINIEKA UN VARAS KOLĪZIJA. GLEZNOTĀJS ALEKSANDRS DRĒVIŅŠ (1889-1938)

Vitālijs Šalda

RAGANA ASPAZIJAS DRAMATURĢIJĀ

Zane Šiliņa

BERTOLDA BREHTA TEĀTRA MODELIS PĒTERA ŠTEINA IESTUDĒJUMOS

Līga Ulberte

THE PECULIARITIES OF THE ANCIENT APOCALYPTIC WORLD OUTLOOK

Andrey Vasilenko

ZĪMOLU SEMIOTIKA

Velga Vēvere

MĪTISKO TĒMU INTERPRETĀCIJA MŪSDIENU OPERAS REŽIJĀ. R. vĀGNERA OPERAS "KLĪSTOŠAIS HOLANDIETIS" UN A. RUBINŠTEINA OPERAS "DĒMONS" IESTUDĒJUMI LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ

Ingrīda Vilkārse

ISSN: 1691-3019