Konferences

2016.gada 2.-5.novembrī norisinās Starptautiskā zinātniskā konference "Kultūras krustpunkti"

2016.07.12

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra organizētās Starptautiskās zinātniskās konferences „Kultūras Krustpunkti” mērķis ir attīstīt komunikatīvu platformu Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu pētnieku zinātniskās darbības rezultātu teorētiskai un lietišķai aprobācijai.

“Kultūras Krustpunktu” konferencē tiek prezentēti pētījumi par daudzveidīgām tēmām un problēmām kultūras un mākslas jomā. Konference ne tikai publisko nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, bet arī aktivizē akadēmisko diskusiju, kas ļautu precizēt un paplašināt kultūras un mākslas nozīmes izpratni sabiedrībā kopumā. 


Par konferencēm

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs katru gadu rudenī organizē Starptautisko zinātnisko konferenci “Kultūras krustpunkti”.

Konferences mērķis ir ne tikai publiskot nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, bet arī aktivizēt akadēmisko diskusiju, kas ļautu precizēt un paplašināt kultūras un mākslas nozīmes izpratni sabiedrībā kopumā.

Konferences programma pēdējos gados uzrunā arvien lielāku kultūras un mākslas fenomenu pētnieku kopienu Latvijā un citās valstīs. Tajā gan kā dalībnieki, gan kā klausītāji piedalās augstskolu profesori un studējošie, kultūrpolitikas veidotāji un kultūras jomas praktiķi.

Kultūras Krustpunktu konferencē tiek prezentēti pētījumi par daudzveidīgām tēmām un problēmām kultūras un mākslas jomā, kā folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras antropoloģija, kultūras un mākslas socioloģija, kultūrpolitika, kultūras komunikācija medijos, kultūras menedžments un radošās industrijas, skatuves un audiovizuālā māksla, starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā, literatūra, tulkošana un citas.

Tradicionāli Kultūras Krustpunktu konferences dalībnieki tiek aicināti iesniegt publikācijas zinātnisko rakstu krājumam Kultūras krustpunkti, kas ar 9.izdevumu pieejams elektroniskajā formātā www.culturecrossroads.lv un vērsts uz starptautiski aktuālām tēmām auditoriju. Savukārt ar 2016.gadu latviešu valodā tiek piedāvāta iespēja publicēties drukātajā izdevumā Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi, kas ir vērsts uz lokāli un nacionāli aktuālām tēmām un auditoriju.

Sekojiet līdzi informācijai par aktuālajām konferencēm Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv vai sociālo tīklu profilos https://www.facebook.com/LKAkademija un https://twitter.com/LKAkademija