SPACE, TIME AND FUNCTION. GÓRA CHEŁMSKA NEAR KOSZALIN IN THE MIDDLE AGES

Authors

  • M.A. Andrzej Kuczkowski

DOI:

https://doi.org/10.55877/cc.vol5.218

Abstract

It is not an object connected with the sacred, but above all the context (na tu -ral and cultural) in which it is found that proves the existence of a space of religious practice. An object deemed a regular, everyday item may once havebeen an element of sacred imagery. Features revealed by archaeological exca-vation may be approached in the same manner. Each of these studied sepa-rately can be regarded as, say, a storage pit, the remains of a house, etc. At thesame time, when related to the general surroundings, a single find may turnout to be part of a greater whole with a clear meaning. Its sacredness is not lim-ited to its form, but corresponds to the sum of all meanings included in it (i.e.its content).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bojar-Fijałkowski, 1986. Bojar-Fijałkowski G. Nocna przygoda drwala Marcina. W krainie Gryfitów. Podania, legendy i baśnie Pomorza Zachodniego. Ed. Świrko S. Poznań, 1986. 522–525.

Bonowska, 2003. Bonowska M. Znaki zwiastujące śmierć i jej zapowiedź na Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka. Ed. Kolbuszewski J. Vol. 7. Wrocław, 2003. 273–284.

Buchowski, 1993. Buchowski M. Magia i rytuał. Warszawa, 1993.

Bylina, 2002. Bylina S. Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa, 2002.

Filipowiak, 1974. Filipowiak W. Słowiańskie przystanie nad Jeziorem Bukowskim na Pomorzu. Studia Archaeologica Pomeranica. Ed. Lachowicz F. J. Koszalin, 1974. 241–253.

Gräslund, 2004. Gräslund A.-S. Dogs in graves – a question of symbolism? PECUS.

Man and animal in antiquity. Proceedings of the conference at the Swedish Institute in Rome, September 9–12, 2002. Ed. Frizell B. S. Rome, 2004. 167–176.

Jamka, 1965. Jamka R. Wyniki badań wykopaliskowych na kopcu Krakusa w Krakowie. Slavia Antiqua. 12. 1965. 183–233.

Janocha, 1974. Janocha H. Wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1961 i 1962 na Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło Koszalina. Cz. 2. Materiały Zachodniopomorskie. 20. 1974. 31–68.

Janocha, Lachowicz, 1991. Janocha H., Lachowicz F. J. Góra Chełmska. Miejsce dawnych kultów i Sanktuarium Maryjne. Koszalin, 1991.

Kobyliński, 1986. Kobyliński Z. Koncepcja “terytorium eksploatowanego przez osadę” w archeologii brytyjskiej i jej implikacje badawcze. Archeologia Polski. 1986. 21:1. 7–30.

Kuczkowski, 2004. Kuczkowski A. Stan i potrzeby badań nad Górą Chełmską (Krzyżanką) koło Koszalia. Koszalińskie zeszyty Muzealne. 24. 2004. 69–93.

Kuczkowski, 2005. Kuczkowski A. Analiza wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z Góry Chełmskiej (stan. 1) koło Koszalina. Koszalińskie Zeszyty Muzealne. 25. 2005. 21–45.

Kuczkowski, 2008. Kuczkowski A. Magiczno – symboliczna organizacja przestrzeni masywu Góry Chełmskiej koło Koszalina w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Czary i czarownictwo na Pomorzu. Materiały z konferencji naukowej, która odbywał się w dniach 17–18 maja 2007 r. w Marianowie. Ed. A. Majewska. Stargard, 2008, 59–74.

Kuczkowski, 2009. Kuczkowski A. Tradycja kontynuacji ośrodków kultu pogańskiego na Pomorzu. Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie. 11. 2009. 39–53.

Kuczkowski, in print. Kuczkowski A. Podania ludowe o Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło Koszalina. Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie.

Kotlarczyk, 1979. Kotlarczyk J. Kopiec Krakusa – kopiec zagadek i rozczarowań. Z Otchłani Wieków. 45:1. 1979. 52–62.

Leeuv van der, 1978. Leeuv van der G. Fenomenologia religii. Warszawa, 1978.

Moszyński, 1998. Moszyński L. Dlaczego naukowe opisy prasłowiańskich wierzeń są tak różnorodne. Studia Mythologica Slavica. 1. 1998. 35–44.

Olczak, 1991. Olczak J. Formy osadnictwa na Pojezierzu Zachodniopomorskim we wczesnym średniowieczu (Na podstawie źródeł archeologicznych). Toruń, 1991.

Rębkowski, 2007. Rębkowski M. Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne. Szczecin, 2007.

Rosik, 2000. Rosik S. Awans słońca w przedchrześcijańskiej mitologii Słowian na tle przemian społeczno – politycznych. Człowiek,sacrum,środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. Ed. S. Moździoch. Spotkania Bytomskie. Vol. 4. Wrocław, 2000. 49–59.

Schulz, 1931. Schulz F. Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Kreises Köslin auf Grund der Ortsnamen. Unsere Pommerland. 16:11/12. 418–421.

Siedlak, 1965. Siedlak J. Uwagi o rzeźbie okolic Koszalina. Rocznik Koszaliński. 1. 1965. 112–126.

Sprutta, 2001. Sprutta J. Koszalińskie wody – wczoraj i dziś. Koszalin, z dziejów miasta do 1266 roku. Vol. 1. Ed. Buczak E. Koszalin, 2001. 189–206.

Szafrański, 1983. Szafrański W. Wznowienie wykopalisk na grodzisku żarnowieckim w Sobieńczycach pod Puckiem. Pomorania Antiqua. 11. 1983. 187–203.

Wendland, 2006. Wendland J. D. Eine Sammlung unterschiedlicher die Historie der Stadt Cöslin betreffende Sachen von Johann David Wendland, czyli Zbiór rzeczy rozmaitych historiii Miasta Koszalin dotyczących pióra Johanna Davida Wbedlanda. Eds. Chojecka J., et al. Koszalin, 2006.

Zoll-Adamikowa, 1988. Zoll-Adamikowa H. Przyczyny i formy recepcji rytuału szkieletowego u Słowian nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu. Przegląd Archeologiczny. 35. 1988. 183–229.

Downloads

Published

14.11.2022