Vol. 6 (2014): Culture Crossroads

					View Vol. 6 (2014): Culture Crossroads

Šajā krājumā apkopoti zinātniskie raksti, kurus sagatavojuši LKA ZPC 2013. gada 1.–2. novembrī organizētās starptautiskās konferences “Kultūras krustpunkti” referenti. Šis “Kultūras krustpunktu” izdevums skatāms kā sērijas atjaunošana, kas pēc neilga pārtraukuma turpina zinātniskās pētniecības tradīciju, kuru aizsāka LKA pirmais rektors Pēteris Laķis. Rakstu krājumā “Kultūras krustpunkti VI” apkopotie zinātniskie raksti atklāj Latvijas kultūras un mākslas procesu dinamiku laikā un telpā, to savstarpējo mijiedarbību, kā arī sinerģiju ar ekonomiskajiem, sociālajiem, izglītības un politikas procesiem. Pētījumu teorētisko pieeju un metodoloģiskā daudzveidība mudināja rakstus krājumā grupēt
atbilstoši četriem pētījumu tematiskajiem virzieniem: 1) Tradicionālā kultūra, kultūras mantojums,muzeoloģija; 2) Audiovizuālā un skatuves māksla; 3) Literatūra; 4) Kultūras un mākslas sociālie, menedžmenta, politiskie un komunikatīvie aspekti.

Published: 30.10.2014

Articles