Vol. 1 (2004): Culture Crossroads

					View Vol. 1 (2004): Culture Crossroads

Latvijas Kultūras akadēmija ar rakstu krājumu Kultūras krustpunkti uzsāk savu zinātnisko rakstu publikācijas. Krājums Kultūras krustpunkti iecerēts kā plaša spektra kulturoloģisko pētījumu turpinājumizdevums, kas ietver gan dažādas humanitāro zinātņu nozares, gan atšķirīgu laiku un telpu. Šie pētījumi tiek veikti vai ierosme tiem rasta Latvijas Kultūras akadēmijā. Sākot veidot rakstu krājumu Kultūras krustpunkti, autori tika aicināti iesniegt zinātniskus rakstus kultūras vēsturē un teorijā, literatūras, teātra un kino vēsturē un teorijā, kultūras antropoloģijā un semiotikā, tradicionālajā kultūrā un folklorā, kultūrā un valodā, kultūrā un zinātnē, kultūras socioloģijā un kultūru sakaru jomā. Nozaru uzskaitījums rāda, ka Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskais potenciāls un zinātniskās domas attīstības iespējas parādās tieši daudzveidībā, tomēr šī daudzveidība, kas reizēm aptver ļoti tālas nozares, uzliek pienākumu to kaut kā ierobežot. Iespējams, ka nākamajos Kultūras krustpunktu laidienos izkristalizēsies tās aploces, kas tiks akcentētas vairāk un kas īpaši pievērsīs pētnieku uzmanību. Kultūras krustpunktu daudzveidību papildina arī dažādās valodas, kādās raksti ir sagatavoti.

Published: 30.10.2004